मुख्य सामग्रीवर वगळा

नंदी

पहायला गेलं तर तो होता एक अनामिक. पण खरं सांगायचं तर त्याला अनेक नावं होती. गावातले लोक त्याला कुठल्याही नावानं हाक मारत, पण त्याचं खरं नाव कुणालाच माहीत नव्हतं. कुणाला कशाला, खुद्द त्याला स्वतःलाही त्याचं स्वतःचं नाव माहीत नव्हतं. त्यातल्या त्यात शंकराच्या देवळातल्या गुरवीणबाईंनी ठेवलेलं 'नंदी' हे नाव पॉप्युलर होतं.

नंदी इतका दुर्दैवी मी अद्याप कुठे पाहिला नाहीये. तो डोक्यानं थोडासा कमी होता. म्हणजे आजकालच्या भाषेत सांगायचं तर तो थोडासा 'गतिमंद' होता. गावातल्या जुन्या लोकांना नक्की आठवत होतं की तो धनगरांच्या एका तांड्याबरोबर गावात आला. असेल तेव्हा तीन चार वर्षांचा. तांड्यातल्या मेंढ्यांमागे रानात फिरायचा. किंवा मग बापाचं बोट धरून बाप जाईल तिथं जायचा. सगळ्या गावाला ही बापलेकाची जोडी माहीत पडली होती.

त्याची एक विचित्र सवय होती. मेंढ्यांमागे फिरता फिरता हा पोरगा कुठेही झोपून जायचा. त्या बापाला रोज संध्याकाळी ह्याला येड्याला शोधून आणायचं एक कामंच लागलं होतं. एक दिवस तो तांडा निघून गेला. पण कसा कुणास ठाऊक, हा मागंच राहिला. निघायच्या गडबडीत आईबाप ह्याला विसरले का कुठेतरी झोपला तो सापडलाच नाही का मुद्दाम ह्या येड्या पोराला देवाच्या भरंवशावर गावातच सोडून गेले ते कुणालाच माहीत पडलं नाही. तो तांडाही नंतर परत कधी गावात आला नाही.

धनगराचं पोरगं एकटंच माळावर रडत बसलं. येणारे जाणारे हळहळत होते. त्याच्या आईबापाला शिव्या घालत होते. पण ह्याचं करायचं काय ते कुणालाच कळेना. बरं, काही नावगाव विचारावं तर ह्या पोराला बोलताही येत नव्हतं. जवळजवळ मुकंच होतं. अखेर घाटावरच्या शंकराच्या देवळातल्या गुरवीणबाईंनी त्याला आपल्या घरी आणलं. तशी त्यांना स्वतःची चार पोरं होती. पण राहील चौघात पाचवा म्हणून त्यांनी त्याला आणला.

डोक्यानं कमी असल्यामुळे शाळा शिकायचा प्रश्नच नव्हता. अगदीच 'बैलोबा' म्हणण्यापेक्षा गुरवीणबाई त्याला 'नंदी' म्हणू लागल्या. दिवस असेतसे जात होते. नंदी आता जवळजवळ बारा वर्षांचा झाला होता. सकाळी उठल्यापासून रात्रीपर्यंत तो गावभर फिरत असे. डोक्यानं कमी असला तरी मदतीला पुढे असायचा. कुठे कुणाला गुरं हाकायला मदत कर, कुणा हातगाडीवाल्याची गाडी ढकल, कुणाला लाकडं फोडून दे, कुणाला कडबा उतरवायला मदत कर, अशी कामं तो करू लागे. त्या बदल्यात दोन घास मिळत, त्यातच त्याचं भागायचं. क्वचित कुणीतरी चार आठ आणे त्याच्या हातावर ठेवे. त्याचं काय करायचं हेच त्याला माहीत नव्हतं. सरळ गुरवीणबाईंकडे आणून द्यायचा. ह्या असल्या कामसू गुणामुळे सगळ्यांना तो हवा असायचा. एक होतं मात्र. बोलता येत नसलं तरी काम करताना काहीतरी गुणगुणत असायचा.

गावात कधी धनगर येत, कधी तमाशाचा फड येई, कधी लमाणांचा तांडा येई. हे सगळे नदीपलीकडच्या माळावर मुक्कामाला उतरत. असं कधी कुणी आलं की नंदी सारखा तिकडे जा ये करायचा. प्रत्येक तंबूत, झोपडीत डोकावून बघायचा. बहुधा त्याच्या आईबापाला, शोधत असायचा.

एकदा त्याला एका तांड्यावर कुठलीतरी फोटोफ्रेम मिळाली. तीच सारखी छातीशी धरून फिरू लागला. गावातल्या पोरांना त्या फ्रेमचं फार कुतूहल. पोरांनाच कशाला गावातल्या प्रत्येकालाच ती फ्रेम कशाची आहे ते बघायची उत्सुकता होती. सारखे ह्याच्या मागे लागले की फोटोत काय आहे दाखव. हा पठ्ठ्या काहीकेल्या दाखवत नसे. एकदा मात्र पोरांनी ठरवलं की आज काहीही करून तो फोटो बघायचाच. सगळ्यांनी कट करून नंदीला पकडला. पण नंदीही काटक होता. त्यानं पोरांच्या तावडीतून सुटका करून घेतली व ती फ्रेम छातीशी धरून रानात पळत सुटला. पोरांनी थोडावेळ त्याचा माग काढला, पण नंतर कंटाळून नाद सोडून दिला.

तो कुठे गेला ते कुणालाच कळेना. गुरवीणबाई त्याची चौकशी करत गावातल्या प्रत्येक घरात फिरून आली. ज्या बाजूला तो पळाला होता त्या बाजूला पण लांबवर जाऊन आली. पण नंदी काही सापडला नाही. उरावर धोंडा ठेवूनच गुरवीणबाई माघारी फिरली. सगळा गाव नंदीसाठी हवालदिल झाला.

दोन दिवसांनी सुताराचा रामा ओरडत आला की त्या बाजूच्या एका विहीरीत नंदी तरंगतोय. सगळे धावले. छातीशी फ्रेम धरलेला नंदीचा देह विहीरीत तरंगत होता. बहुधा त्यादिवशी पोरांच्या तावडीतून सुटून पळताना विहीरीत पडला असावा. गुरवीणबाईच्या डोळ्याचं पाणी थांबत नव्हतं. चार जणांनी त्याला बाहेर काढला. एकानी छातीशी घट्ट धरलेली फ्रेम सोडवून काढली. फ्रेममधलं चित्र बघताच सगळ्यांच्याच अश्रूंचा बांध फुटला.

फ्रेममधे चित्र होतं बापाच्या बोटाला धरून चालत जाणाऱ्या एका लहानग्याचं....

टिप्पण्या

  1. असा नंदी प्रत्येकाला भेटतो. मला भेटलेल्या नंदीच नाव होत बबन. नावाला साजेसा....हरकाम्या पण चुणचुणीत पणा नावाला सुद्धा नाही. पण कोणत्याही कामाला मागे हटणार नाही. काही वर्षांनी त्याच्या घरच्यांनी घर बदलले आणि कुठेतरी लांब निघून गेला. पण नंदी इतका लांब गेला नसेल अशी आशा आहे

    उत्तर द्याहटवा

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पक्षी उडोनि जाई...

 वर्षातून दोन वेळा, दर सहा महिन्यांनी, मला या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. माझ्या सीएच्या व्यवसायात वर्षातून दोन वेळा, परीक्षा पास झाल्यानंतर मुलं आमच्या ऑफिसमधे आर्टिकलशिपसाठी येतात. तीन वर्षं काम करतात व एक दिवस त्यांची आर्टिकलशिप संपते. आणि हा जो 'एक दिवस' असतो ना तो फार त्रासदायक असतो. आता दर सहा महिन्यांनी इतकी मुलं येतात, तीन वर्षांनी ती जाणारच असतात. मग त्यात इतकं त्रासदायक काय? असा प्रश्न पडूच शकतो. कदाचित असंही असेल की याचा त्रास मलाच होतो.  तो एक दिवस येतो. दोघं तिघं केबिनमधे येतात. काय रे...??? सर, आज आमचा लास्ट डे... आं, संपली तीन वर्षं? हो ना सर. कळलीच नाहीत कशी संपली... त्याचं काय आहे ना, ही जी काही तीन वर्षं असतात ना ती म्हणजे केवळ तीन गुणिले तीनशे पासष्ट इतकाच हिशेब नसतो. आला ऑफिसमधे, गेला क्लायंटकडे, केलं काम, झाली तीन वर्षं असा कोरडा कार्यक्रमही नसतो. बघता बघता एक वेगळा बंध निर्माण करणारी ही तीन वर्षं असतात. पहिल्या दिवशी कोण कुठला माहीतही नसणारा मुलगा, शेवटच्या दिवशी गळ्यातला ताईत झालेला असतो. एखादी मुलगी, एखादी का बहुतेक सगळ्याच, सासरी जाताना रडावं तशी रडत

विस्कटलेला अल्बम

खरं तर फोटोंचा अल्बम बघणं हा एक मस्त टाईमपास असतो. सर्वसाधारणपणे कुठल्याही चांगल्या निमित्तानं कुठे गेल्यानंतर किंवा लोक जमल्यानंतर काढलेले हे फोटो एखाद्या टाईममशीनप्रमाणे आपल्याला भूतकाळात हिंडवून आणतात. मग तो एखादा जुना, कृष्णधवल फोटोंचा अल्बम असो वा एखाद्या मोबाईलमधली गॅलरी.  परवा जवळजवळ अडीच वर्षांनी आफ्रिकेला येणं झालं. गेली अनेक वर्षं इथे येत असल्यामुळे इथे काम करणारे अनेक जण माझे चांगले मित्र आहेत. नेहमीप्रमाणे संध्याकाळी अकाउंट्स, फायनान्स मधल्या लोकांचं गेट टुगेदर ठरलं. मी तिथे गेल्यावर सगळे माझ्याभोवती जमले. बहुतेक चेहरे ओळखीचे होते. काही नवीन चेहरेही होते. काही परिचित चेहरे दिसत नव्हते. पण तिथे असलेल्या प्रत्येक चेहऱ्यावर काही वेगळेच भाव असल्याचा मला भास झाला. वेलकम बॅक टू आफ्रिका, नाईस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाईम वगैरे वाक्य म्हणली गेली.  मात्र ह्या सगळ्या वाक्यांमागचं खरं वाक्य होतं,  हॅपी टू सी यू अलाइव्ह...    कुणी एकानं लेट्स कॅच अप व्हेअर वी लेफ्ट म्हणत मागल्या वेळच्या गेट टुगेदरचा अल्बम लॅपटॉपवर उघडला. परिणाम उलटाच झाला. सगळेच जण गप्प होऊन कुठेतरी हरवल्यासारखे झाले. क

गझलशाळेत डोकावताना

 जे कोणी मला ओळखतात त्यांना आजचे हे शीर्षक वाचून जरा नवलच वाटले असेल. मी आणि गझल? ज्या इसमाचा बडबडगीतांशीही संबंध नाही तो थेट गझलबद्दल काहीतरी कसा काय लिहू शकतो? ही शंका रास्त असली तरी त्याचा दोष माझ्यावर येत नाही. खरं म्हणाल तर बालकवी, कुसुमाग्रज, विंदा, पाडगावकर (अगदी लिज्जत पापडासकट) यांच्या कविता मला आजही आवडतात. ग्रेस, जी ए, यांच्या कविता कधीच कळल्या नाहीत हेही प्रामाणिकपणे मान्य करतो.  पण एकूणच कवितांच्या बाबतीत माझा 'औरंगजेब' करायचं श्रेय माझ्या, मुख्यतः कॉलेजमधल्या, वर्गमित्रांना जातं. कुठल्यातरी मुलीच्या एकतर्फी प्रेमात पडायचं, तिला सरळ जाऊन विचारायचं डेरिंग बहुधा नसायचंच. मग यांचा एकतर्फी प्रेमभंग व्हायचा. की झालं, डायरिया झाल्यासारख्या प्रेमभंगाच्या कविता सुरु. फार सावध रहायला लागायचं ह्या प्रेमभंग्यांपासून. चुकून कधी कोणी गाफीलपणे यांच्या हातात सापडला तर तो मुलगा पुढले तीन दिवस कॉलेजला येत नसे. सगळे लेकाचे पुलंच्या नानू सरंजामेछाप कविता पाडायचे. तेच ते, 'मला गिळायचं आहे ब्रह्मांड' किंवा 'मी झोपतो करून हिमालयाची उशी' वगैरे वगैरे. अनेकांच्या कविता ऐकून