मुख्य सामग्रीवर वगळा

दोन ओंडक्यांची होते...

लहानपणापासून माणसांचं निरीक्षण करण्याचा मला छंदच आहे. वेगवेगळी माणसं, त्यांचे हावभाव, लकबी, वेषभूषा यांचं निरीक्षण करून विविध वैशिष्टयांच्या मनात नोंदी करत रहाणं हा माझा एक आवडता टाईमपास आहे. गेले बरेच आठवडे मी अशा वेगवेगळ्या व्यक्तींबद्दल लिहीत होतो. मागल्या आठवड्यात नुसत्या चेहऱ्यांबद्दल लिहिले. असे चेहरे की ज्या मागचा 'माणूस' मला माहीत नाहीये, पण जे मी अनेक वेळा पाहीले होते. काही चेहरे मात्र असे आहेत की जे मी एकदाच पाहीलेत आणि दोनशे टक्के ते चेहरे पुन्हा मी कधीही पाहणार नाहीये. हे चेहरे एकदाच दिसण्याचं मुख्य व एकमेव कारण म्हणजे ह्या चेहऱ्यांना मी प्रवासात भेटलोय. सुमारे पाच मिनिटांपासून अठरा वीस तासापर्यंतचाच सहवास. पण काही ना काही कारणानं हे चेहरे व त्यामागचा माणूस, माझ्या आठवणींच्या विश्वात अढळ स्थान मिळवून बसलेत.

ह्या यादीत सर्वप्रथम येतो सायकलवरून जाणारा एक मध्यमवयीन गृहस्थ. मी व माझा मित्र काही कारणानं मोरगावमार्गे बारामतीला चाललो होतो. त्याकाळी माझ्याकडे सेकंडहँड फियाट होती. मोरगाव मागे टाकून पुढे निघालो, तेवढ्यात दोन गचके खाऊन गाडी बंद पडली. बरीच खाडखूड करूनही चालू होईना. अखेर मित्र म्हणाला की मी मागे मोरगावातून एखादा मेकॅनिक घेऊन येतो. रस्त्यात कोणीही नव्हतं. तितक्यात एक गृहस्थ सायकलवरून येताना दिसले. आम्हाला पाहून थांबले व विचारपूस केली. बघू दे जरा मला असं म्हणून त्यांनी बॉनेटमधे डोकं घातलं. काही तरी ठाकठूक केली खरी पण एका झटक्यात गाडी पुन्हा चालू झाली. नमस्कार चमत्कार होऊन ते गृहस्थ पुढे निघाले. आम्हीही निघणार तेवढ्यात मागे जाऊन एकदा मेकॅनिकला गाडी दाखवू असा विचार आला. गाडी वळवून निघालो. आजूबाजूला सगळं माळरान. लांबपर्यंतचं दिसत होतं. आता सायकलवरून जाणारा माणूस जाऊन जाऊन किती लांब जाणार? पण बघतो तर हे गृहस्थ गायब. आम्हाला दोघांना आजतागायत ते गृहस्थ कुठे गेले त्याचा उलगडा झाला नाहीये. खरंतर माझा चमत्कारांवर विश्वास नाहीये. पण आजही एक गोष्ट नीट लक्षात आहे, ती म्हणजे त्या गृहस्थांचा चेहरा गोंदवलेकर महाराजांसारखा होता.

एकदा आम्ही काही मित्र रेल्वेनं तिरुपतीला चाललो होतो. मुंबईहून आलेल्या त्या गाडीत आधीपासूनच एक मुसलमान म्हातारी होती. गाडीत बसल्यापासून तिची अखंड वटवट चालू होती. डब्यातल्या प्रत्येकाची तिनं, कोण, कुठला, कुठे चाललाय इ. चौकशी चालवली होती. हे सगळं चालू असताना विविध डबे व पिशव्या बाहेर काढून काही ना काही खाणं चाललं होतं. आम्ही उतरणार होतो त्याच्या आधीच कुठेतरी ती उतरणार होती. तिचं स्टेशन जवळ आलं. गाडी स्लो झाली. अचानक आमच्यातल्या एकानं तिला विचारलं, "क्यूँ चाची, स्टेशन पे लेनेके लिये इम्रान और इरफान आनेवाले है क्या? जुडवे है ना दोनो?" सोळा तासांच्या प्रवासात पहिल्यांदा म्हातारी गप झाली. भूत पाहिल्यासारखा तिचा चेहरा झाला होता. आम्हीही सगळे चकीत झालो होतो. तेव्हढ्यात स्टेशन आलं. ती उतरली. पण मागे वळून टाटा बाय बाय करायचंही तिला भान राहीलं नव्हतं. गाडी सुटल्यावर आम्ही मित्राला हा काय प्रकार आहे म्हणून विचारलं. "काय नाय रे. रात्रभर ह्या म्हातारीची पचरपचर चालू होती. मला अजिबात झोप नाही त्यामुळे. तो मगाशी एक मद्राशी उतरला ना त्याला पहाटे केंव्हातरी सांगत होती की इम्रान आणि इरफान आणायला येणारेत, ते जुळे आहेत वगैरे वगैरे. ते मी ऐकलं होतं. तेव्हाच ठरवलं की उतरताना हिची विकेट काढायची." हसून हसून आमची पुरेवाट लागली. आजही ती अक्षरशः दातखीळ बसलेली म्हातारी व भूत पाहिल्यागत झालेला तिचा चेहरा माझ्या लक्षात आहे.

प्रवासात मला गाणी ऐकायला आवडतात. एकट्यानं प्रवास करताना रफी, किशोर, मुकेश, आशा, लता यांची खूप चांगली सोबत असते. विमानाने लांबचा प्रवास करताना अनेक वेळा मी पाय मोकळे करायला एखादी चक्कर मारतो. एकदा असाच उभा होतो, तर मागून एक काका पुढे आले. तेही मराठी होते हे विमान उडायच्या आधीच कळलं होतं. मला म्हणाले, मला द्या की जरा गाणी ऐकायला. मी आयपॉड त्यांच्या हवाली केला. ओ दुनिया के रखवाले हे गाणं चालू होतं. अचानक त्यांना काय झालं कोणजाणे? मला म्हणाले, ह्या भारतभूषण वर तुम्ही फार अन्याय करता. तुम्ही समजता तसा तो वाईट अभिनेता नव्हता. मी पुढलं काहीही ऐकलं नाही. फक्त हताशपणे काकूंकडे पाहीलं. त्यांच्या चेहऱ्यावर इतके खट्याळ भाव होते की बघ, इतकी वर्षं मी कसं झेललं असेल.

एका वेगळ्याच प्रसंगी दिसलेला एक वेगळाच चेहरा मी कधीही विसरणार नाही. खूप वर्षांपूर्वी डॉ. आंबेडकरांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्यामुळे सगळीकडे दंगे झाले. पुण्यातही मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड झाली. बातमी कळल्याबरोबर लगेच आम्ही सगळे घरी निघालो. तरी एका ठिकाणी मोर्चा निघाला होता, त्यात अडकलोच. बाबासाहेबांचे समाजबांधव मोठ्या प्रमाणात निषेध व्यक्त करत होते. मोठ्या मंडळींचं ठीक होतं, पण एक बारा चौदा वर्षांचं पोरगं निष्कारण माझ्या तोंडापुढे हातवारे करून ओरडून गेलं. विस्कटलेले केस, तांबारलेले डोळे, काळ्याकभिन्न रंगावर उठून दिसलेले ते विचकलेले पांढरेशुभ्र दात, असा तो चेहरा मी कधीही विसरणार नाही. कारण तो त्या एकट्या मुलाचा चेहरा नव्हता. तो त्या साऱ्या गर्दीचा चेहरा होता.

खरं तर अनेक चेहरे यानिमित्तानं डोळ्यापुढे येताहेत. पण कोणाकोणाबद्दल लिहू? शाळेच्या ट्रिपबरोबर पंजाबला जाताना भेटलेला एक सैनिक, ज्यानं प्रत्येक स्टेशनवर 'रिस्क नको' असं म्हणंत, आम्हाला रेल्वेतनं उतरू न देता, आम्हाला पाणी आणून दिलं. मुंबई-पुणे प्रवासात ट्रेनमधे दिसलेला, साधारण रणधीर कपूरसारखा दिसणारा एक चणेवाला भैय्या. रत्नागिरी-पुणे एसटीचा एक वल्ली ड्रायव्हर. सांगलीहून जतला जाताना एका छोट्या रस्त्यावरच्या टपरीवर प्रेमाने चहा करून देणारी म्हातारी. बहुतेक सगळे असेच. कोणी फेरीवाले, कोणी टपरीवाले तर कोणी सहप्रवासी. सगळेच आपले असेतसे, साधे, सामान्य होते. आज मात्र मनाच्या अंगणात सगळ्यांचं स्नेहसंमेलन भरलंय. असो....

पुलंनी एके ठिकाणी म्हणलंय की युनिफॉर्म घातला की साधा बॅंडवालापण टर्रेबाजी करतो. पण युनिफॉर्म मधल्या चेहऱ्यांबद्दलच्या माझ्या आठवणी पुष्कळ वेगळ्या आहेत. त्याबद्दल थोडंफार पुढल्या भागात....

टिप्पण्या

  1. Zakaas. Especially mechanic episode. I have heard similar story about gondavlekar maharaj

    उत्तर द्याहटवा
  2. नुसतेच चेहरे नाही तर ती व्यक्तीचं तुझ्या मनाच्या कोंदणात फिट्ट बसला आहेत आणि इतक्या वर्षांनी सुद्धा तितक्याच ठळकपणे शब्दबद्ध केल्या आहेत. छान !

    उत्तर द्याहटवा
  3. Great read!! Each person and each incident is unique and special in its own way!!

    उत्तर द्याहटवा

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

पक्षी उडोनि जाई...

 वर्षातून दोन वेळा, दर सहा महिन्यांनी, मला या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. माझ्या सीएच्या व्यवसायात वर्षातून दोन वेळा, परीक्षा पास झाल्यानंतर मुलं आमच्या ऑफिसमधे आर्टिकलशिपसाठी येतात. तीन वर्षं काम करतात व एक दिवस त्यांची आर्टिकलशिप संपते. आणि हा जो 'एक दिवस' असतो ना तो फार त्रासदायक असतो. आता दर सहा महिन्यांनी इतकी मुलं येतात, तीन वर्षांनी ती जाणारच असतात. मग त्यात इतकं त्रासदायक काय? असा प्रश्न पडूच शकतो. कदाचित असंही असेल की याचा त्रास मलाच होतो.  तो एक दिवस येतो. दोघं तिघं केबिनमधे येतात. काय रे...??? सर, आज आमचा लास्ट डे... आं, संपली तीन वर्षं? हो ना सर. कळलीच नाहीत कशी संपली... त्याचं काय आहे ना, ही जी काही तीन वर्षं असतात ना ती म्हणजे केवळ तीन गुणिले तीनशे पासष्ट इतकाच हिशेब नसतो. आला ऑफिसमधे, गेला क्लायंटकडे, केलं काम, झाली तीन वर्षं असा कोरडा कार्यक्रमही नसतो. बघता बघता एक वेगळा बंध निर्माण करणारी ही तीन वर्षं असतात. पहिल्या दिवशी कोण कुठला माहीतही नसणारा मुलगा, शेवटच्या दिवशी गळ्यातला ताईत झालेला असतो. एखादी मुलगी, एखादी का बहुतेक सगळ्याच, सासरी जाताना रडावं तशी रडत

विस्कटलेला अल्बम

खरं तर फोटोंचा अल्बम बघणं हा एक मस्त टाईमपास असतो. सर्वसाधारणपणे कुठल्याही चांगल्या निमित्तानं कुठे गेल्यानंतर किंवा लोक जमल्यानंतर काढलेले हे फोटो एखाद्या टाईममशीनप्रमाणे आपल्याला भूतकाळात हिंडवून आणतात. मग तो एखादा जुना, कृष्णधवल फोटोंचा अल्बम असो वा एखाद्या मोबाईलमधली गॅलरी.  परवा जवळजवळ अडीच वर्षांनी आफ्रिकेला येणं झालं. गेली अनेक वर्षं इथे येत असल्यामुळे इथे काम करणारे अनेक जण माझे चांगले मित्र आहेत. नेहमीप्रमाणे संध्याकाळी अकाउंट्स, फायनान्स मधल्या लोकांचं गेट टुगेदर ठरलं. मी तिथे गेल्यावर सगळे माझ्याभोवती जमले. बहुतेक चेहरे ओळखीचे होते. काही नवीन चेहरेही होते. काही परिचित चेहरे दिसत नव्हते. पण तिथे असलेल्या प्रत्येक चेहऱ्यावर काही वेगळेच भाव असल्याचा मला भास झाला. वेलकम बॅक टू आफ्रिका, नाईस टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाईम वगैरे वाक्य म्हणली गेली.  मात्र ह्या सगळ्या वाक्यांमागचं खरं वाक्य होतं,  हॅपी टू सी यू अलाइव्ह...    कुणी एकानं लेट्स कॅच अप व्हेअर वी लेफ्ट म्हणत मागल्या वेळच्या गेट टुगेदरचा अल्बम लॅपटॉपवर उघडला. परिणाम उलटाच झाला. सगळेच जण गप्प होऊन कुठेतरी हरवल्यासारखे झाले. क

गझलशाळेत डोकावताना

 जे कोणी मला ओळखतात त्यांना आजचे हे शीर्षक वाचून जरा नवलच वाटले असेल. मी आणि गझल? ज्या इसमाचा बडबडगीतांशीही संबंध नाही तो थेट गझलबद्दल काहीतरी कसा काय लिहू शकतो? ही शंका रास्त असली तरी त्याचा दोष माझ्यावर येत नाही. खरं म्हणाल तर बालकवी, कुसुमाग्रज, विंदा, पाडगावकर (अगदी लिज्जत पापडासकट) यांच्या कविता मला आजही आवडतात. ग्रेस, जी ए, यांच्या कविता कधीच कळल्या नाहीत हेही प्रामाणिकपणे मान्य करतो.  पण एकूणच कवितांच्या बाबतीत माझा 'औरंगजेब' करायचं श्रेय माझ्या, मुख्यतः कॉलेजमधल्या, वर्गमित्रांना जातं. कुठल्यातरी मुलीच्या एकतर्फी प्रेमात पडायचं, तिला सरळ जाऊन विचारायचं डेरिंग बहुधा नसायचंच. मग यांचा एकतर्फी प्रेमभंग व्हायचा. की झालं, डायरिया झाल्यासारख्या प्रेमभंगाच्या कविता सुरु. फार सावध रहायला लागायचं ह्या प्रेमभंग्यांपासून. चुकून कधी कोणी गाफीलपणे यांच्या हातात सापडला तर तो मुलगा पुढले तीन दिवस कॉलेजला येत नसे. सगळे लेकाचे पुलंच्या नानू सरंजामेछाप कविता पाडायचे. तेच ते, 'मला गिळायचं आहे ब्रह्मांड' किंवा 'मी झोपतो करून हिमालयाची उशी' वगैरे वगैरे. अनेकांच्या कविता ऐकून